Smjernice za sprečavanje sezonskog gripa na radnom mjestu

Smjernice za sprečavanje sezonskog gripa na radnom mjestu


Iako je svako radno mjesto jedinstveno, rizik da radnici dođu u kontakt sa gripom uvelike varira ovisno o prirodi posla. Radno mesto treba:


Promovirajte radnike da dobiju   vakcinacija protiv gripa   .

Potičite pravilne higijenske navike ruku i disajnih puteva .

Educirajte radnike da obrate pažnju na simptome i simptome gripa.

Recite radnicima šta da rade ako su bolesni.


Suzhou Sanical proizvode respirator za čestice NIOSH N95 . Respiratori za čestice mogu spriječiti gripu, prašinu i maglu.

口罩+彩盒-07 口罩+彩盒-09