Respirator za OZO

Respirator za OZO


Maske zaštiti radnika na dva osnovna načina.

Prvi je za uklanjanje onečišćenja iz zraka.

Ta vrsta respiratora sadrži čestice respirator koji filtrira čestice u zraku;

I "gas maske" filtrira kemikalija i plinova.

Ostale maske zaštićen pruža čisti, nezagađeni zrak sa ostalih resursa. Maske pripadaju takve maske uključiti zrak maske pomoću komprimiranog zraka iz udaljenog izvora; i autonomni Dišni aparat (SCBA), uključujući i vlastite dovod zraka.


NIOSH izdaje preporuke korištenje respiratora.

Industrijski tip odobrenja u skladu s NIOSH savezni propisi dišnih 42 CFR dio 84. Respirator standardi su razvijeni u suradnji s raznim vlada i industrija sudjelovanje.

photobank (7).jpg