Vijek trajanja Respirator-a

Dust mask manufacturer


Mi smo proizvođač maski za prašinu. Našim kupcima uvijek prodajemo maske za prašinu. No, nekim kupcima nije jasno što traje život respirator


Diskusija je neophodna. Danas moramo proučiti šta se dešava kada respirator prestane raditi? Treba razmotriti životni vijek upotrebe respiratora.


Kad respirator više ne pruža razinu zaštite koju korisnik želi, vijek trajanja je gotov. Mediji za filtriranje su začepljene. Disanje respiratorom možda je postalo otežano. S obzirom da je sorbent, kada je zaštićen od plinova ili para, dostigao svoj kapacitet i više ne može uhvatiti i zadržavati štetne kontaminante.

Ili to može biti kad je respirator oštećen ili respirator više nije dovršen. Nosilac ne mora izdržati. U stvari, ne može se nositi radi sigurnosti.


"Život respiratora ovisi o mnogim faktorima, uključujući uvjete okoliša, brzinu disanja, kapacitet filtracije, količinu zagađujućih tvari u zraku itd. Provjerite je li plan promjene konzervativna procjena. U tu svrhu poslodavci se savjetuju da primjenjuju sigurnost faktori za njihov očekivani život.